Další odborné vzdělání

 

Na této stránce najdete informace o mém dalším odborném vzdělání. Online přednášky jsou na www.online-vorlesungen.de v německém a v anglickém jazyce k dispozici. Tyto online přednášky jsou přístupné pro každého zájemce. Informujte se o mém dalším šírokém odborném vzdělání.

Online přednášky na www.online-vorlesungen.de jsou z různých oborů. Třeba medicína, technika, právo, hospodářství, archeologie, architektura, astrofyzika, astronomie a mnohém více. Určitě najdete nějakou přednášku, která Vás zajímá.

Další vzdělávání je velice důležité pro překladatele. Stále se změní něco v technice nebo v jiných oborech a to je důležité, že překladatel je vždycky aktuálně informován. Proto absolvuji pravidelně online přednášky, čtu odborné články a knihy z mých odborných oblastí.

V rámci těchto webových stránek bych Vám ráda chtěla představit malý výběr online přednášek, praxe a aktivit, která jsem absolvovala.

 • online přednášky k tématu konstrukční prvky a konstrukční výuka na Technické univerzitě Clausthalu, Německo,
 • online přednášky k tématu základy elektrotechniky I a II na Technické univerzitě Clausthalu, Německo,
 • členství v Červeném Kříži s výukou první pomoci a ochrany před  katastrofami ve Frankfurtu nad Mohanem,
 • seminář o skupinové dynamice, Červený Kříž, Bessunger Forst, Darmstadt, Německo
 • Členství v BUND (Spolek pro ochranu životního prostředí), účastnictví na informačních dnech jako zástupkyně tohoto spolku ve Frankfurtu nad Mohanem, Německo,
 • účastnictví na kurzech ikebany na lidové univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem, Německo, ohledně botaniky jako odborný obor.
 • tři měsíce praxe v květinářství ve Frankfurtu nad Mohanem, Německu ohledně botaniky jako odborný obor.
 • jazykové dovolené ve České republice (Praha, Liberec) s kontakty k rodilými mluvčími a seznámení s mentalitou, kulturou, jazykem a zvyklostí v České republice.

 

Přehled vzdělání:

Na tomto místě bych Vám chtěla ráda dát krátký přehled o nejdůležitějších profesních a politických aktivit.

 • Odbornice pro kancelářskou komunikaci
 • Člen Městského úřadu Nordendu ve Frankfurtu nad Mohanem
 • Maturita
 • Studium pedagogiky na Johann Wolfgang Goethovy univerzitě (postupový diplom)
 • Studium slovanských jazyků na Johann Wolfgang Goethovy univerzitě